personen

Hendrick Laurensz. Spiegel

geboren: 1549
overleden: 1612

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 89.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-06-1589 - 20-03-1592
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Weigerde zitting te nemen. Einddatum afgeleid van commissiedatum opvolger Meeusz.