personen

dr. Joost Huyghens

geboren: 1723
overleden: 24-03-1800

lid Vroedschap van Haarlem (1748 - 1788).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 40 (1986) 206.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 40 (1942) 668.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1771 - 30-04-1774
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1782 - 01-05-1788
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...