personen

dr. Carel van Alsem van Lingen

geboren: -
overleden: 1797

lid Vroedschap van Monnickendam (1767 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 102.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1770 - 30-04-1773
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1776 - 30-04-1779
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1782 - 30-04-1785
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 03-09-1789 - 11-08-1791
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-09-1791 - 31-08-1793
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...