personen

Floris Willem baron Sloet

Ook bekend als Sloet van Warmelo.

geboren: 08-10-1753 te Zeist
overleden: 30-01-1838 te Diepenheim

lid Ridderschap van Overijssel (1777 - ).

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1819.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 768.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 364.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 931.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1783 - 30-04-1784
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 19-07-1785 - 1795
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Overijssel (1807-1810)
van: 26-06-1807 - 28-12-1810
namens: Arrondissement Almelo
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département des Bouches-de-l' Yssel (Monden van de IJssel)
van: 28-12-1810 - 1811
namens: Arrondissement Almelo
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-10-1815 - 30-01-1830
anderen met deze aanstelling...

Sloet legde op 24 oktober 1815 de eed af.