personen

dr. Hugo Repelaer

geboren: 1730
overleden: 13-06-1804

lid Oudraad van Dordrecht (1756 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 216.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 1141.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 14 (1910) 367.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1775 - 30-04-1778
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1781 - 30-04-1782
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 4 mei.