personen

Robbert Gordon

heer van Nieuwland en Kortland, 's-Grevenland.

geboren: 1664
overleden: 01-05-1724

lid Vroedschap van Schiedam (1687 - 1724).

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving 1698.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 23.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 87 (1970) 71.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 3 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 29-01-1700 - 30-04-1701
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1720 - 30-04-1722
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...