personen

Jan van der Heim

geboren: ca. 1715
overleden: 27-03-1768

lid Vroedschap van Schiedam (1747 - 1768).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Wapenheraut 1900 en Algemeen Nederlandsch Familieblad geven onjuiste overlijdensdatum 2 maart 1763 in plaats van 27 maart 1768.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 172.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 25.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 3-4 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-03-1764 - 08-04-1767
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...