personen

Jan Arnold Ludolf Mulert

heer van Bakenhagen en half Hengelo, Mallum, Odink, Oldenbarnsfeld, Keppels.

Ook bekend als Jan Arnold Ludolf Mulert tot Baeckenhagen.

geboren: -
overleden: 02-1786

lid Ridderschap van Overijssel (1753 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Mensema geeft voornamen 'Jan Adolf Ludolf'.
Heerlijkheden: verwerving Bakenhagen 1752, half Hengelo 1763.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 725.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 42 (1949) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 22-06-1756 - 31-05-1759
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...