personen

Roelof van den Clooster tot de Grote Weede

geboren: -
overleden: 31-10-1638

lid Ridderschap van Overijssel (1619 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 422.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 65 (1948) 255.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 00-06-1623 - 24-06-1627
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...