personen

Aldert Tayckes

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1788 - 11-05-1791
namens: Steden, Hindeloopen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-05-1791 - 14-05-1792
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-05-1793 - 1795
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...