personen

dr. Christoffel Jan van Dam

geboren: 1722
overleden: 23-08-1798

lid Vroedschap van Haarlem (1748 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 11 (1894) 272.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 132 en 40 (1986) 204.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 43 (1925) 48.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-05-1758 - 30-04-1761
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1776 - 02-05-1779
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1779 - 30-04-1782
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-05-1788 - 02-05-1791
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...