personen

Jan Jaspersz. Goutvelt

geboren: ca. 1551
overleden: 1616

lid Vroedschap van Rotterdam (1580 - 1607).

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 55.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 17-01-1590 - 30-04-1593
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1595 - 30-04-1597
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1599 - 30-04-1601
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 19 mei.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-12-1601 - 06-05-1605
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Nationaal Archief, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. nr. 86 (zie institutionele toelichting) geeft commissie 29 december.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 26-01-1605 - 1605
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...