personen

Maximiliaan markgraaf van Bourgondië

heer van Beveren en Veere en Vlissingen, Tornehem.

geboren: 1514
overleden: 1558

opmerkingen

Adelstitel: markgraaf van Veere.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXII en XLVII.

Doeleman, F., Lijst van civiele rechtszaken voor het Hof van Utrecht, waarvan de processtukken in het archief van het Hof zijn bewaard gebleven 1530-1630 (Utrecht 1980) 12.

Fruin, R., Het archief van prelaat en edelen van Zeeland ('s-Gravenhage 1904) 256.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 265.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 201.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 18-03-1547 - 04-06-1558
anderen met deze aanstelling...
functie: stadhouder
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 18-03-1547 - 04-06-1558
anderen met deze aanstelling...
functie: stadhouder
instelling: Hof van Utrecht (1530-1588)
van: 18-03-1547 - 04-06-1558
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.