personen

Cornelis Willemsz. Cooper

geboren: 1595
overleden: 12-07-1649

lid Vroedschap van Zierikzee (1622 - 1645).

bron voor de persoonsgegevens

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 317.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-02-1639 - 13-12-1643
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Opvolger van de reeds in 1634 overleden Pieterson. Beƫindiging wegens aflopen termijn volgens reglement 17 mei 1638 (zie gedrukte notulen Staten van Zeeland 1644, f. 10-11).