personen

Frans Adriaansz. van Dalen

geboren: 1737
overleden: 07-1776

lid Vroedschap van Monnickendam (1762 - 1776).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-09-1769 - 29-08-1771
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-08-1773 - 31-07-1775
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...