personen

jonkheer mr. Rienck van Burmania

geboren: 30-10-1758 te Jellum
overleden: 09-10-1825 te Leeuwarden

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema geeft afwijkend geboortejaar 1759.
Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 63 en II, 45.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 572.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 27-05-1787 - 11-05-1791
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 25-03-1794 - 1795
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 08-07-1817 - 1825
namens: Oostdongeradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...