personen

dr. Adriaen Heynricxz. Rabbi

geboren: -
overleden: 1620

lid Vroedschap van Alkmaar (1588 - 1620).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 9 (1905) 13

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 21-04-1582 - 31-10-1585
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.