personen

Adriaan Duyck

heer van Oudkarspel en Koedijk.

geboren: -
overleden: 05-12-1620

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving Oudkarspel 1619.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 131.

Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie II. A.J. Veenendaal ed. (Den Haag 1962) 35.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 12-10-1601 - 05-12-1620
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.

functie: secretaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 12-10-1601 - 05-12-1620
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland. Beƫindigd door overlijden.