personen

dr. Herbert Paulusz. Briel

geboren: 1670
overleden: 13-03-1737

lid Veertigraad van Delft (1703 - 1737).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Kronieken geeft onjuist jaar van overlijden 1734.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 285.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 148.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-03-1720 - 18-03-1723
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1726 - 30-04-1729
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...