personen

Jan Nicolaes Christiaen Jansz. van Kretschmar

heer van Noord-Scharwoude.

geboren: 1726
overleden: -

lid Veertigraad van Delft (1756 - 1786).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1786.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 184.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 312.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1779 - 30-04-1782
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...