personen

Dirk Huibert graaf van Verelst

Ook bekend als David Hubert Verelst.

geboren: 1717
overleden: 26-01-1774

lid Vroedschap van Veere ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nagtglas geeft voornamen 'David Hubert' en onjuist jaar van overlijden 1778, Raad van State 450 jaar 1774.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 831.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 170.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 05-12-1737 - 26-01-1774
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.