personen

Jacob Binckes Hannema

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in Nederland's Patriciaat 18 (1928) 314, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-10-1613 - 19-05-1616
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

In de Naamlyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter admiraliteit (zie institutionele toelichting) wordt als opvolger ten onrechte Arent Meynaartsz. genoemd; deze zit echter voor Haarlem.