personen

Arnout Duyck de Jode

Ook bekend als Arnout Daye de Jode jr..

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 1593 - 30-04-1596
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1597 - 30-04-1600
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...

In de Resolutiƫn der Staten-Generaal 1596-1597, 359 (zie institutionele toelichting) vermeld als nieuwe gedeputeerde, sessiename 7 juni, echter in idem 1598-1599 blz. 2 wordt niet Arnout, maar Franck Duyck opgevoerd als gedeputeerde van Leiden. Zijn naam is cursief gezet, wat wil zeggen dat hij al vanaf januari 1598 zou zitten. Het lijkt er echter op dat hier twee personen verwisseld zijn. In hetzelfde deel wordt op blz. 378 namelijk wederom Arnout als gedeputeerde genoemd, cursief gedrukt. Bovendien was Franck van 1596-1599 gecommitteerde in de Raad van State.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1600 - 30-04-1602
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1604 - 30-04-1606
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 11 mei.