personen

Tinco van Andringa

geboren: 1643
overleden: 29-07-1689

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema en Raad van State 450 jaar geven afwijkende overlijdensdatum 17 in plaats van 29 juli.
Overig: was grietman van Lemsterland 1666-1689.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 242 en II, 163.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 147.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 335.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-02-1666 - 07-05-1668
namens: Zevenwolden, Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 03-05-1674 - 29-04-1677
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-05-1677 - 30-04-1679
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 30 april 1679, maar namens het kwartier der steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1679 - 22-05-1680
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1680 - 16-02-1683
namens: Zevenwolden, Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 13-05-1689 - 29-07-1689
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden (mogelijk op 17 juli, zie 'opmerkingen').