personen

mr. Pieter Hendrik van de Wall

geboren: 1737
overleden: 1808

lid Oudraad van Dordrecht (1762 - 1795).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nederland's Adelsboek geeft afwijkende overlijdensdatum 5 juli in plaats van 28 mei.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XII, 12.

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 5 (1888) 101.

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 216.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 225.

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 38 (1952) 376.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1274.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 134.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1772 - 30-04-1775
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1793 - 28-01-1795
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 01-06-1807
anderen met deze aanstelling...

Vanaf 3 september 1805 tevens gedeputeerd lid.

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-02-1807 - 31-12-1807
anderen met deze aanstelling...

Alle in Den Haag woonachtige leden van de Staatsraad in buitengewone dienst werden op 14 februari 1807 voor dat jaar in gewone dienst benoemd.