personen

Louis Corneille Mazel

geboren: 1758
overleden: 1816

functies in bovenlokale instellingen

functie: employé
instelling: Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind
van: 04-04-1799 - 21-06-1800
anderen met deze aanstelling...

Blijkens een besluit dd. 17 december 1799 no. 28 had Mazel tot dat moment steeds de taak van een Commies-Notularis vervuld en kreeg hij een toelage.

functie: commies-notularis
instelling: Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind
van: 21-06-1800 - 23-07-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: commies-notularis
instelling: Secretarie van het Staatsbewind
van: 23-07-1802 -
anderen met deze aanstelling...
functie: eerste commies notularis
instelling: Algemene Secretarie van Staat
van: 1805 - 1806
anderen met deze aanstelling...
functie: chef de bureau
instelling: Koninklijke Secretarie
van: 28-01-1808 - 07-1810
anderen met deze aanstelling...