personen

jonkheer Adriaan Willem van de Merwede

geboren: 1655
overleden: 1740

lid Raad van Kampen (1694 - 1706). lid Raad van Kampen (1710 - 1725).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 580.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 400, n. 1.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 217.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1705 - 01-1707
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1711 - 31-10-1712
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1720 - 31-10-1721
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1723 - 31-10-1724
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...