personen

mr. Wilhelmus Christianus de Crane

geboren: 04-11-1745 te Biezelinge
overleden: 23-06-1816 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 67.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 4 (1913) 93.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 179.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 139.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 223.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 24-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Zierikzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 29-07-1800
namens: District Goes
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 14-12-1801 - 30-04-1805
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 31-03-1810
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zeeland (1814-1861)
van: 1814 - 1814
namens: Zierikzee, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814; benoeming niet aangenomen.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Schelde
anderen met deze aanstelling...