personen

mr. Gerlof Jacob Jordens

gedoopt: 14-04-1771 te Deventer
overleden: 04-07-1848 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 307.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 52 (1966) 212.

functies in bovenlokale instellingen

functie: substituut-secretaris
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 20-07-1795 - 03-07-1797
anderen met deze aanstelling...
functie: eerste commies
instelling: Agentschap van Justitie
van: 25-10-1800 - 31-03-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: substituut-griffier
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 12-03-1802 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (1814-1819)
van: 08-02-1814 - 31-12-1819
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 14-02-1820 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Holland (1838-1841)
van: 27-09-1838 - 25-09-1839
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ontslag per 15-11-1839.