personen

dr. Willem Royer

geboren: 1606
overleden: 1676

lid Raad van Zwolle (1653 - 1674).

opmerkingen

Raad: Overijsselse Historische Bijdragen geeft eindjaar 1676, Streng 1674. Aangezien beide werken van de hand van dezelfde auteur zijn, en het laatstgenoemde van recenter datum is, is aangenomen dat het daar vermelde jaar juist is.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 504.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 81.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 555.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1659 - 31-03-1661
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 23 april.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1661 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.