personen

dr. Anthony Leenmans

Ook bekend als Anthony Leemans.

geboren: ca. 1642
overleden: 1725

lid Vroedschap van Den Briel (1684 - 1725).

bronnen voor de persoonsgegevens

Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV ('s-Gravenhage 1875) 519.

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 11 (1894) 148.

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 3 en 248.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1712 - 30-04-1714
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...