personen

mr. Pieter Boellaard van Tuyl

heer van Tuil.

geboren: 1743
overleden: 1811

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 76 (1992) 47.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 21-11-1769 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Opvolger van Jan Umbgrove in het bovenkwartier van de Admiraliteit op de Maze, residentie Gelderland.

functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 24-02-1796 -
anderen met deze aanstelling...

Boellaard was op 13 januari 1796 om politieke redenen ontslagen, maar kreeg gelegenheid zich te zuiveren en werd opnieuw aangesteld.

functie: commies-notularis
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 03-11-1798 - 20-01-1802
anderen met deze aanstelling...

Bij de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam.