personen

Barthout Damasz. van Slingelandt

geboren: 1655
overleden: 12-04-1727

lid Oudraad van Dordrecht (1694 - 1727).

opmerkingen

Overig: was mogelijk ook nog gecommitteerde in de Admiraliteit op de Maze 1697-1700 en gedeputeerde ter Staten-Generaal 1700-1703. Deze functies zijn geplaatst bij Barthout Govertsz. van Slingelandt (1654-1711), eveneens oudraad van Dordrecht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 213.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 14 (1910) 354.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 06-03-1711 - 01-05-1713
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

In De Wapenheraut 14 (1910) 354 ten onrechte zittingsjaren 1710-1711 (verwisseling met Barthout Govertsz. van Slingelandt).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-03-1718 - 15-05-1721
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-03-1724 - 12-04-1726
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...