personen

mr. Jacob van Haeften

geboren: 1751
overleden: 1831

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 97.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 286.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 04-03-1795 - 18-03-1795
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...

Geen zitting genomen.

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 20-07-1795 - 01-03-1796
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 02-05-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 29-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: provisioneel secretaris
instelling: Constituerende Vergadering representerende het Bataafse Volk
van: 22-01-1798 - 26-01-1798
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 13-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 28-07-1801
namens: District Utrecht-II
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris tot de Gecedeerde Landen aan de Bataafse Republiek
instelling: Commissaris tot de Gecedeerde Landen aan de Bataafse Republiek
van: 12-11-1801 - 15-01-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Besturen
van: 12-11-1801 - 04-06-1802
namens: Dommel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Nationaal Syndicaat
van: 25-01-1803 - 15-03-1805
anderen met deze aanstelling...

Ambt neergelegd.