personen

Isaac Jan Alexander Gogel

geboren: 1765
overleden: 1821

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 81.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 480.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 64.

functies in bovenlokale instellingen

functie: agent
instelling: Agentschap van Financiën
van: 23-02-1798 - 02-10-1801
anderen met deze aanstelling...

Op 17 augustus 1798 werd de aanstelling door het Uitvoerend Bewind voorlopig gecontinueerd, evenals de waarneming van het Agentschap van Buitenlandse Betrekkingen. De definitieve aanstelling vond plaats op 31 mei 1799. Goldberg werd ontslagen omdat hij weigerde andere besluiten uit te voeren dan die van President Ermerins.

functie: lid
instelling: Intermediair Uitvoerend Bewind
van: 13-06-1798 - 17-08-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van staat
instelling: Secretaris van Staat voor de Financiën
van: 30-04-1805 - 05-06-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: hoofd-administrateur van het mortificatiefonds
instelling: Mortificatiefonds
van: 1806 -
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Financiën
van: 05-06-1806 - 22-05-1809
anderen met deze aanstelling...

Eervol ontslag met behoud van de rang en de entrées van Minister.

functie: conseiller
instelling: Conseil d' Etat
van: 02-08-1810 - 1813
anderen met deze aanstelling...

Service extraordinaire.

functie: intendant-général
instelling: Intendance Générale des Finances (et du Trésor Public) en Hollande
van: 30-10-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...

De functie werd per 1 december 1810 aanvaard.

functie: president
instelling: Syndicat de Hollande
van: 12-11-1810 - 1813
anderen met deze aanstelling...

Met ingang van 1 december 1810.