personen

mr. Gerard Brantsen

geboren: 1735
overleden: 1809

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 369.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 195.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 60.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 43.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 17-10-1801 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: grootceremoniemeester
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 04-07-1806 - 03-02-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: grootkamerheer
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 03-02-1808 - 12-09-1808
anderen met deze aanstelling...