personen

mr. Wilt Gerrit Jan baron van Rhemen

Ook bekend als Van Rhemen van Rhemenshuizen, Van Rhemen van Rhemenshuizen en de Geldersche Toren.

geboren: 28-02-1757 te Rhemenshuizen
overleden: 07-04-1827 te Zutphen

lid Ridderschap van Overijssel (1781 - ).

opmerkingen

Adelspredicaat: baron (Empire) 1813/adelspredicaat 1814/adelstitel 1819.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 198.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 777.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 291.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 860.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 146.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1785 - 12-1786
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 01-02-1804 - 30-04-1805
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Boven-IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 07-04-1827
namens: Apeldoorn/Brummen, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814. Sedert 6-7-1819 voor het district Apeldoorn/Brummen.