personen

Bartholomeus Jansz. Veer

geboren: -
overleden: 16-08-1642

lid Vroedschap van Haarlem (1618 - 1642).

bron voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 21-11-1630 - 17-05-1634
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...