personen

Henricus Wiardus van Altena van Bergum

geboren: ca. 1709
overleden: 13-12-1771

opmerkingen

Overig: was grietman van Tietjerksteradeel 1752-1772.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 258 en II, 175.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 21.

functies in bovenlokale instellingen

functie: griffier
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 14-03-1739 - 03-03-1746
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-05-1752 - 21-05-1755
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker. Einddatum gebaseerd op de aanvangsdatum als gecommitteerde in de Admiraliteit op de Maze; een directe opvolger voor Zevenwolden werd niet aangetroffen.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 22-05-1755 - 21-05-1758
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 10-04-1761 - 10-09-1764
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1764 - 12-02-1767
namens: Oostergo, Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...