personen

dr. Johan Ingelsen

geboren: -
overleden: ca. 1631

lid Vroedschap van Vlissingen (1626 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleed vóór 6 februari 1631, mogelijk in 1630.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 2 (1948) 34.

Notulen van de Staten van Zeeland (gedrukt) 1626, f. 380 en 1631, f. 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 09-12-1626 - 1631
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden (mogelijk eerder, zie opmerkingen).