personen

mr. Martinus van Scheltinga

geboren: 1736
overleden: 05-03-1799

opmerkingen

Overig: was grietman van Schoterland 1777-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 368.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 321 en II, 216.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 78.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 22-05-1760 - 05-05-1761
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ontvanger-generaal
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-10-1764 - 1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1779 - 12-05-1782
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1782 - 1783
anderen met deze aanstelling...

Einddatum vóór 6 mei 1783 (mogelijk 1782).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1794 - 19-02-1795
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.