personen

Hector van Burenstins

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1714 - 1716
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar mogelijk 1715.