personen

Nanning de Greve

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Schiedam (1761 - 1795).

opmerkingen

Vroedschap: het eindjaar wordt niet genoemd in Wapenheraut en Kronieken; aangenomen dat De Greve tot 1795 lid was.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 24.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 4.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 22-11-1782 - 21-04-1785
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-05-1788 - 02-03-1791
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...