personen

Hendrick Willemsz. Buys

geboren: -
overleden: 1633

lid Vroedschap van Den Briel (1625 - 1633).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 1 en 282.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-10-1630 - 01-1633
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...

De index op de Resoluties van de Staten van Holland plaatst de benoeming ten onrechte in 1633. Beëindigd door overlijden vóór 14 januari (begraven).