personen

Jacob Cornelisz.

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 26-05-1609 - 30-03-1610
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.