personen

Daniel Carel de Dieu

geboren: 1748
overleden: 1801

lid Vroedschap van Alkmaar (1775 - 1795).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Bruinvis geeft afwijkend jaar van overlijden 1800.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 22 en 23.

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 783.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 181.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1785 - 12-12-1786
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is onbekend.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-01-1789 - 06-05-1789
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 13-01-1791 - 31-01-1793
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-02-1795 - 1795
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.