personen

Willem Hendrik van der Duyn

heer van Benthorn.

geboren: 1755
overleden: 1832

opmerkingen

Overig: Van der Duyn werd in 1806 benoemd tot buitengewoon lid van de Staatsraad.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 135.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 132.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 544.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 74.

functies in bovenlokale instellingen

functie: kamerheer
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 08-07-1806 - 1809
anderen met deze aanstelling...