personen

dr. Jeronimus Jacobsz. Karsseboom

geboren: -
overleden: 22-11-1771

lid Oudraad van Dordrecht (1739 - 1771).

bron voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 215.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1748 - 30-04-1754
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 27-04-1757 - 30-03-1760
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1763 - 30-04-1764
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

De reden van beëindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-03-1769 - 22-11-1771
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.