personen

Robert baron Collot d'Escury

geboren: 26-04-1753 te Gorinchem
overleden: 11-02-1834 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelstitel: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 67.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 63.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 286.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 299.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 139.

functies in bovenlokale instellingen

functie: procureur-generaal
instelling: Ontvanger-Generaal van de Marine
van: 08-02-1796 - 1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 07-07-1818 - 11-02-1834
namens: Alblasserdam, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (1814-1861)
van: 05-07-1821 - 01-07-1825
anderen met deze aanstelling...

De vacature bleef nadien onvervuld.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (1814-1861)
van: 05-07-1827 - 11-02-1834
anderen met deze aanstelling...