personen

jonkheer mr. Hubert Alexander Maurits van Asch van Wyck

geboren: 24-09-1815 te Utrecht
overleden: 02-02-1868 te Assen

opmerkingen

Adelspredicaat: 1833.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 461.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 1589.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Utrecht (1814-1861)
van: 24-09-1850 - 09-1866
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 16-06-1853 - 17-09-1854
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Utrecht (1838-1861)
van: 10-04-1857 - 29-09-1866
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ontslag per 1-10-1866.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 12-10-1857 - 01-10-1866
namens: Amersfoort
anderen met deze aanstelling...